TAXI INDUSTRIAL

TRANSPORT URGENT DEDICAT

Special Express


Transportis porta a porta, extraordinàriament ràpids, per a les seves mercaderies mes urgents, per via terrestre i aèria. Les seves mercaderies són transportades i custodiades sota ús exclusiu, sense ser agrupades amb altres mercaderies.

Time Critical

Transport urgent per carretera, en ús exclusiu, sense manipulació ni transbordament de la mercaderia.

Hand Carrier

Transport de mercaderies de grandària reduïda, realitzats en vols comercials i custodiades per missatger.

Express Retorns

Retorns urgents nacionals i internacionals.