ADR

AUTORITZACIÓ ESPECIAL

Transport De Mercaderies Perilloses


Basic i Cisternes

Transport de mercaderies perilloses per carretera, comunament denominat ADR.

Radioactius

Transport de material radioactiu, per a la indústria del medicament i centres hospitalaris.

Explosius

Transport de material pirotècnic i cartutxeria, sota les condicions que el ADR preveu.